Regulamin

1. Zarząd Koła przeprowadzi w sezonie cykl zawodów wędkarskich które będą zaliczane do punktacji Grand-Prix Koła w danym roku.

2. Wszystkie zawody cyklu Grand-Prix odbywać się będą na „żywej rybie” i zgodnie z Regulaminem R.A.P.R.

3. Zwycięzca punktacji otrzymuje tytuł „WĘDKARZ ROKU 2020 Koła Białobrzegi".”.

4. Trzech najlepszych zawodników cyklu Grand-Prix w danym roku otrzyma puchary, które zostaną wręczone na najbliższym Walnym Zebraniu Koła.( Seniorzy i Juniorzy)

I – Miejsce nagroda 300 PLN (Senior  i  Junior)

 

Organizacja zawodów:

1. Terminarz i miejsce zawodów ustala z początkiem każdego roku Zarząd Koła. (Tabela)

2. Zarząd Koła wyznacza osoby odpowiedzialne za organizację poszczególnych zawodów.

3. Sekretarz Koła zobowiązany jest do zamieszczenia komunikatów o terminie i miejscu każdych zawodów na tablicach ogłoszeń. Komunikat będzie ukazywał się również na stronie internetowej Koła.

4. Prawo startu w zawodach będą mieli wędkarze, którzy opłacili składki w naszym Kole na rzecz PZW w danym roku po wcześniejszym zgłoszeniu.

5.Zasady punktacji zawodników:

Punkty do klasyfikacji GP liczone są następująco :

Odwrócona punktacja: ilość zawodników startujących w zawodach np. 15 zawodników

 

Miejsca

Punkty

Miejsca

Punkty

Miejsca

Punkty

1 miejsce

15

2 miejsce

14

3 miejsce

13

4 miejsce

12

5 miejsce

11

6 miejsce

10

7 miejsce

9

8 miejsce

8

9 miejsce

7

10 miejsce

6

11 miejsce

5

12 miejsce

4

13 miejsce

3

14 miejsce

2

15 miejsce

1

 

W przypadku nie złowienia ryby przez zawodnika – osoba taka dostaje 1 pkt.

6. O miejscu w końcowej klasyfikacji Grand Prix decyduje łączna liczba punktów uzyskanych na zawodach , a przy równej liczbie punktów łączna ilość wygranych zawodów w GPx (wygrywa osoba która miała więcej I miejsc).

7. Wynik końcowy ustala się po zakończeniu wszystkich zawodów i podaje do wiadomości na zebraniu sprawozdawczym (sprawozdawczo-wyborczym) w następnym roku.

Wasze komentarze (0)